รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
อบรมทำ EM
แห่เทียนพรรษา
ทักษะวิชาการทางพุทธฯ
ทันตสุขภาพ
อาเซียนเดย์
อนุบาลปลูกต้นไม้(วันแม่)
ทำตูปะ (อีดีลฟิตรี)
ทักษะวิชาการ
วันแม่แห่งชาติ 2555
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ขยายEM
ค่ายพุทธบุตธ
รับพันธุ์ยาง
รับทุนวัดเกาะสะวาด
อบรมคุณธรรม
กีฬาร.ร.ขนาดเล็ก
ศึกษาดูงานที่รร.บ้านศาลาอูมา
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/55
ปลูกต้นยาง
สพก.ประเมินอิสลามแบบเข้ม
ต้อนรับครูมาช่วยราชการ
ทัศนศึกษาที่่จ.สตูล
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11